Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

dot.przet nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.4.2016 na : Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp.

2016-07-08 09:48:47
IPR. 272.4.4.2016 Łęczna, dnia 06.07.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.4.2016 na : Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
1. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje do zeskanowania materiały na
wielkoformatowym skanerze stołowym płaskim. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości np. pierworysów lub matryc. Jeżeli Zamawiający nie będzie wymagał wykorzystania wielkoformatowego skanera stołowego płaskiego proszę o zmianę zapisów SIWZ w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami oraz przesunięcie terminu składania ofert.
Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje skanowania pierworysów i matryc, w związku z tym przychyla się do prośby o zmianę zapisów w zakresie dysponowania potencjałem technicznym jak wyżej.
W związku z powyższym następuje zmiana ogłoszenia o zamówieniu i siwz w zakresie odpowiednim.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 08.07.2016 na dzień 11.07.2016r, godzina bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

…………………………………Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe