Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi dotyczy:Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.IPR.272.4.4.2016

2016-07-04 14:47:41
IPR. 272.4.4.2016 Łęczna, dnia 04.07.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.4.2016 na : Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
1. W nawiązaniu do rozdziału VI struktura skanów na dysku pkt. 6 "W sytuacji kiedy w operacie podlegającym skanowaniu strony nie są ponumerowane, to przed skanowaniem Wykonawca zanumeruje kolejno strony operatu umieszczając kolejny numer strony na środku górnej części kartki w kolorze zielonym". Czy są Państwo w stanie podać procentowo przybliżony rząd wielkości operatów które mogą podlegać paginacji?

Ad. 1. Szacunkowo do około 5% operatów może podlegać paginacji.


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

…………………………………Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych