Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór najkorzystniejszej oferty na Audyt energetyczny budynku A-300 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej AG.272.1.18.2016

2016-06-27 13:10:35
AG.272.1.18.2018 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU A-300
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ
Wykonanie zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku A-300 przeznaczonego do termomodernizacji usytuowanego w Łęcznej na działce nr 2604 przy Alei Jana Pawła II 95 stanowiącego własność Powiatu Łęczyńskiego, który będzie zawierał:
• analizę energetyczną obiektu z podziałem na bryłę budynku oraz instalacje występujące
w budynku ( system grzewczy, system wentylacyjny)
• analizę ekologiczną
2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79212000-3 Usługi audytu.
Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia brutto 6 150 złotych.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):
Dział. 750 Rozdz.75095 § 4300
4. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1. Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1a, 42-690 Tworóg – 3 689,98 zł brutto (22.06.2016r. godz. 13:19)
2. BONDI Sp. z o.o. , Świdnik ul. Kalinowa 2a/18 – 2 140,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 7.35)
3. Grażyna Figuła GraFig Projekt, ul. Augustyna Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa – 3780,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 8:53)
4. P.H.U. KWAT Marek Tuczyn ul. Dąbrowskiego1, 62-030 Luboń – 3073,77 zł brutto (24.06.2016r. godz. 9:05)
5 Arkadiusz Kuryś ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski – 2974,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:34)
6. Perlex Paweł Zarzycki os. Oświecenia 13/33 31-635 Kraków – 3200,00 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:44)
7. TUV NORD Polska Sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice – 5904,00 zł brutto (24.2016r. godz. 10:56)
8. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów – 9,200 zł brutto (24.06.2016r. godz. 10:57)
9. Tomasz Śliwiński Efektywniej, ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław – 2460,00 zł brutto (oferta wpłynęła po terminie, z tego powodu nie podlega ocenie 24.06.2016r. godz. 15:31)
Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: BONDI Sp. z o.o. 21-040 Świdnik ul. Kalinowa 2a/18, wartość oferty 2 140,00 zł brutto

27.06.2016r. ……………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków