Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2016-05-20 12:30:45
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV39220000-0, 39221000-7
2) Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
3) Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
4) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.
5) Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.
6) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
7) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 4210, źródła finansowania: Zakładowy Fundusz Aktywności
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) SYNERGIA GASTRO, ul. Łukasińskiego 4, 50-436 Wrocław, synergiagastro@wp.pl
2) GAMA GASTRO, UL. Rudnicka 26, 20-140 Lublin, gamagastro@lublin.home.pl,
3) MEGAST, Al. Warszawska 150, Lublin, megast@megast.pl,
4) MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, Lublin, info@multifrigo.pl,
5) INVESTHORECA, ul. Bolesława Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz, biuro@investhoreca.pl
6) SPEC GASTRO, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec, biuro@specgastro.pl

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Hurtownia ROBIN, Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, oferta na kwotę brutto 11 319,23 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) PH UNIGA, ul. Rejtana 22/98,35-310 Rzeszów, oferta na kwotę brutto 12 076,14 zł., ofercie przyznano 93,73 punktów,
3) PHU IMPERIUM Jan Grzeliński, Kłopotów 29, 59-300 Lubin, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,
4) DRZEWIARZ – BIS Sp. z o. o, ul. Kard. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,
5) GASTRONET PLUS Piotr Pietrzykowski, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,
6) CONRAD COMPANY, Kolonia Porosły 55, 16-070 Choroszcz, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,
7) UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław, oferta na kwotę brutto 11 447,61 zł., ofercie przyznano 98,87 punktów,
8) BIURO KOSZTORYSOW – HANDLOWE MATEO, Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów, oferta na kwotę brutto 15 312,27 zł., ofercie przyznano 73,92 punktów,
9) PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta została odrzucona z powodu błędów w wyliczeniu oferty,
10) GAMA PLAWGO&ZAWISZA Sp. J., ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin, oferta na kwotę brutto 14 830,11zł. , ofercie przyznano 76,32 punktów,
11) AIKON POZNAŃ, Sp. z o.o., ul. Międzyborska 27A, 60-162 Poznań, oferta na kwotę brutto 14 764,92zł., ofercie przyznano 76,66 punktów,
12) TOPGASTRO Grzegorz Kowalski, al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław, oferta na kwote brutto 13 297,53zł., ofercie przyznano 85,12 punktów.
13) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, oferta na kwotę brutto 12 192,99zł., ofercie przyznano 92,83. punktów,
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza,
Cena oferty netto: 9 202,63zł., cena oferty brutto: 11 319,23zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron