Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik postępowania na:Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej IPR.272.4.2.2016

2016-04-15 12:34:31


Numer sprawy: IPR. 272.4.2.2016 Łęczna, 2016-04-15OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 185 000,00 złotych brutto
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1
– EUROSYSTEM, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A Fax 32 349 80 04, e-mail: euro@eurosystem.com.pl, wartość oferty brutto 67 527,00 złotych.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 ,7 i 11 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Wykonawca, który złożył ofertę nr 10 został poproszony na podstawie zapisu art.87 ust.1 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Firma EUROSYSTEM, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A Fax32 349 80 04, e-mail: euro@eurosystem.com.pl (oferta nr 1), firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o. Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin; fax: 94 342 6401, e-mail: opgk@koszalin.home.pl (oferta nr 7 ), firma GGPS Sp.Z o.o., ul. Bursaki 19A,20-150 Lublin (oferta nr 11 ) - złożyły wyczerpujące wyjaśnienia, w którym przekonano Zamawiającego o dużym doświadczeniu i możliwości wykonania zamówień za wskazaną
w ofercie cenę. Firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97; fax; 25 63 225 59, e-mail: info@level.com.pl złożyła wyjaśnienie co do sprecyzowania treści oferty z zastrzeżeniem ust.1a i 2.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono 11 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty za cenę Punkty za gwarancję Suma uzyskanych punktów z
1. EUROSYSTEM, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9AFax32 349 80 04, e-mail: euro@eurosystem.com.pl
95,00 5,00 100,00
2. KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46, fax: 12 444 19 43, e-mail: biuro@kraksurv.pl
72,43 3,33 77,43
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1; fax: 17 862 14 14, e-mail: klichonczak@opgk.rzeszow.pl opgk@opgk.rzeszow.pl
46,67 5,00 51,67
4. OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, fax; 55 237 60 01, e-mail: poczta@opegieka.pl
49,86 5,00 54,86
5. GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
Fax: 17 862 78 42, e-mail: geores@geores.pl
38,27 5,00 43,27
6. GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, fax : 17 864 14 62 e-mail: biuro@geokart.com.pl
62,08 5,00 67,08
7. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o. Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin; fax: 94 342 6401, e-mail: opgk@koszalin.home.pl
76,69 5,00 81,69
8. GEOMAR Spółka Akcyjna, Al. Piastów 30 ,Piastów Office Center, 71-064 Szczecin 49,00 5,00 54,00
9. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o.
w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn; fax: 527 49 19, e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl
38,44 5,00 43,44
10. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97; fax; 25 63 225 59, e-mail: info@level.com.pl
42,96 5,00 47,96
11. GGPS Sp.Z o.o., ul. Bursaki 19A,20-150 Lublin 76,36 5,00 81,36

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty .

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 27 kwietnia 2016r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 13 (parter).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www