Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka dot. jednorazowego przewozu 36 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (ul. Nowogrodzka 49) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.

2016-04-12 09:01:14IPR.272.1.20.2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Jednorazowy przewóz 36 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (ul. Nowogrodzka 49) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
3. kod CPV: 60112000-6 (usługi w zakresie publicznego transportu drogowego), dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
4. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:1620,00 zł
5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, §
6. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.powiatleczynski.pl zakłada zamówienia publiczne, zakładka zam. do 30 tys. euro. ,oraz skierowane mailowo do 4 wykonawców:
• SamochodoweUsługiransportoweWiesławPiątekpiatekbus@gmail.com
• BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK biuro@poldertour.pl
• Górnik Transport Sp. z o.o poczta@gorniktransport.pl
• Łęcz Trans Blacha" Sp.j.lecztransblacha@tlen.pl
7. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK, 21-010 Łęczna, Zofiówka 75, tel. 502269149, e-mail: BIURO@POLDERTOUR.PL – oferta na kwotę 1499 złbrutto.
2) P.W.IMPEX TRANS Mariusz Besztak Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 503154253, e-mail: info@impex-trans.pl – oferta na kwotę 1800,00 zł brutto.
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: BUS SERWIS JAROSŁAW DECYK, 21-010 Łęczna, Zofiówka 75, tel. 502269149, e-mail: BIURO@POLDERTOUR.PL – oferta na kwotę 1499 brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.04.2016r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www