Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana treści zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (IPR.272.1.19.2016 )

2016-04-11 14:55:04
Znak sprawy: IPR.272.1.19.2016
Łęczna dn.11.04.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot. zmiany treści zapytania ofertowego z dnia 6.04.2016 r. na zakup, dostawę i montaż nowych urządzeń do siłowni w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin wykonania zamówienia do dnia: 19.08.2016 r.
W związku z powyższym w Zapytaniu ofertowym pkt. II.2 otrzymuje brzmienie: „Termin wykonania zamówienia: 19.08.2016 r.”. Pozostałe warunki, w tym zapisy w Formularzu ofertowym i Wzorze umowy pozostają bez zmian.

Podpisano
Roman Cholewa
Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa