Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi: dotyczy przetargu nieogranicz.na Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej IPR.272.4.2.2016

2016-04-04 14:42:21
IPR. 272.4.2.2016 Łęczna, dnia 04.04.2016r.Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.2.2016 na :Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn - opracowania zasadniczej numerycznej mapy wektorowej

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

1.Proszę o podanie ilości operatów technicznych jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
Ad. 1. W zakresie pomiaru elementów stanowiących treść bazy BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn w powiatowym zasobie znajduje się około 2600 operatów technicznych.

2. Proszę o podanie ilości budynków z pomiaru i budynków z digitalizacji w przedmiotowej jednostce ewidencyjnej
Ad. 2. W jednostce ewidencyjnej Spiczyn (na podstawie bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków) znajduje się 5182 budynki pozyskane na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie co stanowi 100% wszystkich istniejących budynków.

3.Prosimy o podanie ilości operatów technicznych podlegających opracowaniu.
Prosimy o informacje w jakiej postaci zostaną udostępnione wykonawcy- tzn. w postaci cyfrowej czy analogowej?
Ad. 3. W zakresie pomiaru elementów stanowiących treść bazy BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Spiczyn w powiatowym zasobie znajduje się około 2600 operatów technicznych. Operaty zostaną udostępnione Wykonawcy w formie analogowej.

4.Prosimy o wymienienie gestorów, z którymi wykonawca ma przeprowadzić uzgodnienia branżowe.
Ad. 4. Weryfikację inicjalnej bazy danych GESUT należy dokonać z następującymi podmiotami władającymi:
1) sieci elektroenergetyczne - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny - Lublin Teren, ul. Elektryczna 2, 20-349 Lublin,
2) sieci gazowe - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin,
3) sieci wodociągowe i kanalizacyjne – Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 48a, 24-200 Bełżyce,
4) sieci wodociągowe (tereny graniczące z sąsiednimi dostawcami) – Wójt Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn,
5) sieci teletechniczne - Orange Polska S.A. Hurt, Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź, ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin,
6) sieci teletechniczne (operator lubelskiej sieci szerokopasmowej) - Glenbrook Investments Sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

…………………………………


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron