Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku III ...

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 2604/19 położonej w Łęcznej stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

2016-04-01 07:57:10

AG.6821.2.8.2015 Łęczna, dn. 31.03.2016 r.

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 2604/19
położonej w Łęcznej stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, stanowiącym nakłady osoby trzeciej, położonej
w Łęcznej, oznaczonej jako działka 2604/19 o pow. 0,0102 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8, odbył się w dniu
24 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą nieruchomości w wyniku przetargu została PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Oddział w Lublinie.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron