Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zdrowie » Powiatowa Sieć Szkół ... » Zapraszamy do udzialu w I ...

Zapraszamy do udzialu w I Powiatowym Konkursie recytatorskim "Żyję zdrowo"

2016-03-31 11:06:29

Szanowni Dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem „Żyję zdrowo"

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„ŻYJĘ ZDROWO”CELE KONKURSU
• Nawiązanie współpracy między placówkami oświatowymi i Powiatową Siecią Szkół Promujących Zdrowie.
• Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
• Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych i ich rodzin.

ORGANIZATORZY
Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Przedszkole w Puchaczowie, ul. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, tel. 81 757 50 37

TERMIN I MIEJSCE
22 kwietnia 2016 r. godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów

KATEGORIE WIEKOWE
Dzieci w wieku 3-4 lat
Dzieci w wieku 5-6 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrzeszonych w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie łącznie troje dzieci wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.
3. Uczestnicy podczas konkursu powinni zaprezentować dowolnie wybrany utwór poetycki (wiersz)
o tematyce zdrowotnej (zdrowy styl życia, odżywianie, higiena osobista, sport).
4. Uczestnictwo w konkursie placówki winny zgłosić w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e.warda@powiatleczynski.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

OCENA

1. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Podczas oceniania będą brane pod uwagę następujące aspekty:
1) znajomość tekstu (1 – 5 pkt.)
2) interpretacja tekstu poetyckiego (1 – 5 pkt.)
3) tempo (1 – 5 pkt.)
4) intonacja (1 – 5 pkt.)
5) ogólny wyraz artystyczny i poziom prezentacji (1 – 5 pkt.)
3. W przypadku równej ilości punktów ostateczną decyzję o przyznaniu miejsc podejmuje Przewodniczący Jury.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

NAGRODY
1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej (zastrzega się możliwość przyznania wyróżnień).
2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty organizacyjne konkursu pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa (transport, ubezpieczenie) placówki we własnym zakresie.
2. Fundatorem nagród rzeczowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Regulamin jest do dostępny w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl (zakładka Zdrowie
-Powiatowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie).
3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn zm.)
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania zdjęć oraz informacji z przebiegu konkursu w mediach (Internet, prasa, prezentacje multimedialne) oraz w publikacjach i w wydawnictwach powiatu łęczyńskiego (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechnienia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
7. Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu.
8. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w czasie konkursu.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego Regulaminu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www