Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór wykonawcy dotyczący ceny wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu BHP

2016-03-31 10:51:39
IPR.272.1.18.2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r.
Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
dotyczy ceny wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Obsługę w przedmiotowym zakresie należy oprzeć na postanowieniach:
Kodeksu pracy – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U .t.j. z 2014 r. poz. 1502
z późn. zm.);
kod CPV: 80500000-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1230,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4700
4. Zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia do 30 tyś. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto
1) Paweł Pogorzelski Promyk Consulto, siedziba 16-075 Zawady, ul. Akacjowa 24, tel./fax. 888050176, e-mail: pawelzawady@wp.pl, cena oferty brutto: 800,00 zł
2) Ośrodek Kształcenia ACADEMY, organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o. siedziba 35-303 Rzeszów, ul. Aleja Niepodległości 72, tel:17 200 02 22, fax: 17 785 21 05, e-mail: zamowienia@unifund.pl, cena oferty brutto:1750,00 zł
3) Mentor Ośrodek Szkolenia Kadr, organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o., siedziba 35-303 Rzeszów, ul. Aleja Niepodległości 72, tel/fax: 17 779 86 79 / 17 852 48 23, e-mail: zamowienia@cel.com.pl, cena oferty brutto: 1900,00 zł
4) FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PLUS” PASEK NORBERT, siedziba 37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 27, tel./fax.: 885692111, 885950949,
e-mail: bhppasek@wp.pl, cena oferty brutto: 560,00 zł
5) SZKOLPOL SPÓLKA CYWILNA, Mirosław Adamczyk, Sylwester Lis, siedziba 20-481 Lublin ul. Olszewskiego 5, tel./fax.: 81 566 13 24, e-mail: biuro@szkolpol.pl, cena oferty brutto: 1400,00 zł
6) SEKA S.A., ul. Paca 37, siedziba 04-386 Warszawa, tel. 81 464 16 36, e-mail: lublin@seka.pl, cena oferty brutto: 790,00 zł
7) Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, 20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62, tel/fax.: 81 442 08 09, e-mail: szkolenia.lublin@kursor.pl, cena oferty brutto: 800,00 zł
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „PLUS” PASEK NORBERT, siedziba 37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 27, tel./fax.: 885692111, 885950949,
e-mail: bhppasek@wp.pl, cena oferty brutto: 560,00 zł
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny.
30.03.2016r.………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa