Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IPR.272.1.18.2016

2016-03-24 08:47:15
IPR.272.1.18.2016 Łęczna, dn. 23.03.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2015r. poz. 2164.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi szkolenia dla 10 osób kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zamawiający będzie wymagał wydania certyfikatu imiennego dla każdego
z przeprowadzonego szkolenia.

Wymagany czas podjęcia usługi szkolenia do dwóch tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu szkolenia udziela Pani Grażyna Pasiak– Gł Specjalista ds. Kadr i BHP, tel. 81 752 64 87, e-mail: g.pasiak@powiatleczynski.pl .

1) Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową według zał. wzoru, Zamawiający wymaga załączenie do formularza oferty:
- aktualnej kopii wypisu z działalności gospodarczej,
- kserokopię posiadanych kwalifikacji w zakresie wykonywania usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia w dziedzinie szkolenia BHP dla 10 osób kadry kierowniczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Kryteria oceny ofert: cena - 100%.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2016 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl


Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy,
………………………………….
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa