Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik postepowania na: ...

Wynik postepowania na: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Ludwin. IPR. 272.4.1.2016

0000-00-00 00:00:00


Numer sprawy: IPR. 272.4.1.2016 Łęczna, 2016-03-22OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: zamówienia Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Ludwin - opracowanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę
270 000,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2
– GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów Fax: 17 862 78 42, e-mail: geores@geores.pl, wartość oferty brutto 84 132,00 złotych.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 ,2,9 i 12 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Firma GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów (oferta nr 2) , firma EUROSYSTEM, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A
Fax32 349 80 04, e-mail: euro@eurosystem.com.pl (oferta nr 1), firma GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, fax : 17 864 14 62
e-mail: biuro@geokart.com.pl – lider konsorcjum; firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie, ul. Czechowska2, 20-072 Lublin: członek konsorcjum (oferta nr 9), Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o. Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin; fax: 94 342 6401, e-mail: opgk@koszalin.home.pl - złożyły wyczerpujące wyjaśnienia, w którym przekonano Zamawiającego o dużym doświadczeniu i możliwości wykonania zamówień za wskazaną w ofercie cenę.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

1. W prowadzonym postępowaniu złożono 14 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty za cenę Punkty za gwarancję Suma uzyskanych punktów z
1. EUROSYSTEM, 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9AFax32 349 80 04, e-mail: euro@eurosystem.com.pl
81,33 5,00 86,33
2. GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów Fax: 17 862 78 42, e-mail: geores@geores.pl
95,00 5,00 100,00
3. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn; fax: 527 49 19, e-mail: opgk@opgk.olsztyn.pl
31,02 5,00 36,02
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1; fax: 17 862 14 14, e-mail: klichonczak@opgk.rzeszow.pl opgk@opgk.rzeszow.pl
32,14 5,00 37,14
5. OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, fax; 55 237 60 01, e-mail: poczta@opgieka.pl
50,37 5,00 55,37
6. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97; fax; 25 63 225 59, e-mail: info@level.com.pl
33,03 5,00 38,03
7. KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46, fax: 12 444 19 43, e-mail: biuro@kraksurv.pl
58,17 3,33 61,50
8. NetLand Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiesława Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn, fax 89 612 07 31,
e-mail: dponikowski@netland.com.pl
57,13 5,00 62,13
9. GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, fax : 17 864 14 62 e-mail: biuro@geokart.com.pl – lider konsorcjum; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie, ul. Czechowska2, 20-072 Lublin: członek konsorcjum 66,99 5,00 71,99
10. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., 31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10, fax: 12 421 76 80, e-mail: tg@opgk.krakow.pl
54,51 5,00 59,51
11. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin; fax: 91 423 41 81, e-mail: Dawid.chodara@gispro.pl
Odrzucona na podst. Art.89 ust.1 pkt.2 i 8 ustawy Pzp.
12. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne Sp. z o.o. Koszalin, ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin; fax: 94 342 6401, e-mail: opgk@koszalin.home.pl
67,34 5,00 72,34
13. Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań, fax: 61 847 15 27, e-mail: geodezja@geomat.pl
25,22 5,00 30,22
14. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- kartograficzne EGiB Sp. z o.o. 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2A, fax: 81 532 58 61, e-mail: egib@egib.lublin.pl
Odrzucona na podst. Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje:

Ponadto odrzucono dwie oferty: ofertę nr 11 firmy GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin; fax: 91 423 41 81, e-mail: Dawid.chodara@gispro.pl ze względu na brak podpisu oferty przez uprawnione osoby, zgodnie z danymi w KRS – w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 Pzp oraz ofertę nr 14 - firmy Przedsiębiorstwo Geodezyjno- kartograficzne EGiB Sp. z o.o. 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2A, fax: 81 532 58 61, e-mail: egib@egib.lublin.pl ze względu na brak podanego okresu gwarancji w ofercie – w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt. 2Pzp.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 31 marca 2016r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Z poważaniem
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe