Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

notatka z wyboru wykonawcy na zadaniu: przebudowa Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2016-03-16 10:55:26
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych pn.: przebudowa Sali konferencyjnej
w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej zgodnie z załączonym schematem i przedmiarem robót. Prace remontowe będą wykonywane w dwóch etapach:

Etap 1: wykonanie ścian działowych z płyt kartonowo gipsowych na profilach z wypełnieniem wełną mineralną, zgodnie z załączonym schematem i uzgodnieniami z Zamawiającym, zabudowa drzwi wejściowych do pokoju socjalnego, przeniesienie drzwi z wejściowych do Sali konferencyjnej do zamontowania jako drzwi wejściowe do pomieszczenia nr 3, montaż 4 ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi pełnymi, instalacja przewodów elektrycznych: pod gniazda elektryczne i sieci teleinformatyczne oraz przewody elektryczne dla natynkowych kasetonów LED barwy naturalnej lub ciepłej– zgodnie z wymaganiami oświetlenia biur w stosunku do powierzchni poszczególnych pomieszczeń i okablowania do włączników świateł. Malowanie pomieszczeń farbami gruntującymi i akrylowymi zmywalnymi w kolorze białym.

Etap 2: zakup wraz montażem gniazd elektrycznych, gniazd teleinformatycznych, kasetonów LED i włączników świateł.
Zamawiający dopuszcza podział według terminów wykonania prac na podstawie podanych etapów robót.

kod CPV: 45450000-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
16 000,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 Rozdz.75020 § 6050
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakł. zamówienia do 30 tyś. euro
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Ravello Nowoczesne Wykończenia Wnętrz Michał Pawlik z siedzibą, ul. Domeyki 10/11, 20-488 Lublin, e-mail: michalpawlik@vp.pl – oferta brutto: etap I- 14 867,13 zł, termin wykonania 24.03.2016; oferta brutto: etap II- 5 897,48 zł, termin wykonania 06.04.2016.
2) Robert Stępniak RobArt Wykończenie i dekoracja wnętrz z siedzibą, ul. Orląt Lwowskich 5/7. 21-010 Łęczna, e-mail: robert.23@op.pl – oferta brutto: etap I- 17 252,65 zł, termin wykonania 28.03.2016; oferta brutto: etap II- 7 380,00 zł, termin wykonania 07.04.2016.
3) Vel-Bud Usługi Remontowo Budowlane Hubert Sierota vel Sierociński z siedzibą ul. Różana 4 lok 62, 20-538 Lublin, e-mail: hubaremi@op.pl – oferta brutto: etap I- 17 634,62 zł, termin wykonania 25.03.2016; oferta brutto: etap II- 6 786,88 zł, termin wykonania 08.04.2016.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
W związku z tym, iż wartość najkorzystniejszej oferty brutto przekracza wartość przeznaczoną na wykonanie przedmiotowego zadania proponuje się wybrać ofertę najkorzystniejszą dotyczącą etapu I firmy:
Ravello Nowoczesne Wykończenia Wnętrz Michał Pawlik z siedzibą, ul. Domeyki 10/11, 20-488 Lublin, e-mail: michalpawlik@vp.pl – oferta brutto: etap I- 14 867,13 zł, termin wykonania 24.03.2016 .

Zamawiający przewidział podział zamówienia na poszczególne etapy, proponuje się dokonać wyboru oferty dotyczącej etapu II po zwiększeniu środków na dokończenie tego zamówienia bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania wybierając firmę :
Ravello Nowoczesne Wykończenia Wnętrz Michał Pawlik z siedzibą, ul. Domeyki 10/11, 20-488 Lublin, e-mail: michalpawlik@vp.pl na dokończenie robót etapu II :
oferta brutto: etap II- 5 897,48 zł, termin wykonania 06.04.2016.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych