Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ochrona mienia, terenu i obiektu ORW w Łęcznej IPR.272.1.16.2016

2016-03-14 14:27:42
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
IPR.272.1.16.2016

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Ochrona mienia, terenu i obiektu:
1) Od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym w godzinach od 18.00 do 7.00 lub od 16.00.do 7.00 rano dnia następnego
2) W soboty i niedziele oraz dni świąteczne i wolne od pracy u Zleceniodawcy – całą dobę
Termin wykonania od 01.04.2016 do 31.12.2016r.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.03.2016r. na kwotę netto/ zł 30 894,31, co stanowi równowartość kwoty: 7 312,44 euro (1euro = 4,1749zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. Dz. U. z 2015r. poz. 2254. Wartość brutto zamówienia 38 000,00 zł

3. W dniu 09.03.2016r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl i www.orw-leczna.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. FORMACJA EU Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze,
e-mail: formacja.przetargi@gmail.com – oferta na cenę brutto 6091,57 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 54 824,24 zł brutto
2. BAKO Ochrona Sp. z o.o., 20-314 Lublin, ul. Krzemionki 4, tel. 784-912-046, fax. 84-686-89-88 – oferta na cenę brutto 4889,25 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 44 003,25 zł brutto.
3. Przedsiębiorstwo Usługowe Ramzes Paweł Malicki z siedziba 29-105 Krasocin Bukowa, ul. Szkolna 6/18, tel. 696-126-827, fax.41 2436144, e-mail: sielecki.waldemar@ramzes-ochrona.pl – oferta na cenę brutto 3936,00 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 35 424,00 zł brutto.
4. Locus Security Tres Sp z o.o. Sp.k., ul. Pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, tel. 91 432 85 00, e-mail: gora@locus-security.pl – oferta na cenę brutto 8928,05 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 80 352,45 zł brutto.
5. „KERIM” - Mirosław Hendel z siedziba 26-600 Radom, ul. Dzielna 11, tel./fax 48 366 81 89, e-mail: p.u.kerim@wp.pl – oferta na cenę brutto 5 002,71 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 45 024,39 zł brutto.
6. Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., 20-260 Lublin , ul. Antoniny Grygowej 56, tel. 81 533 20 75, fax. 81 525 68 76, e-mail: biuro@mkklublin.pl oferta na cenę brutto 8 826,72 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 79 440,48 zł brutto.

Po analizie ofert stwierdzono:
Wszystkie oferty zawierały kompletną dokumentację.


5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Przedsiębiorstwo Usługowe Ramzes Paweł Malicki z siedziba 29-105 Krasocin Bukowa, ul. Szkolna 6/18, tel. 696-126-827, fax.41 2436144, e-mail: sielecki.waldemar@ramzes-ochrona.pl – oferta na cenę brutto 3936,00 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 35 424,00 zł brutto.
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest
najkorzystniejsza cenowo.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
i remontów Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

…………………………………
ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa