Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego

2016-03-14 07:17:20
GKN 6840.2.4.2015/2016 Łęczna, dn. 11.03.2016 r.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu ŁęczyńskiegoNa podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych jednej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 247/12 i pozostałych niezabudowanych, oznaczonych numerami: 247/13, 247/10 i 247/4, wszystkie te działki były zbywane wraz
z udziałem ¼ w działce nr 247/11, położonych w Jaszczowie, gm. Milejów, oznaczonej jako działka nr 1383 o pow. 10,80 ha, będąca własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, odbył się w dniu 4 marca 2015 r.
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, w stosunku do działki oznaczonej
nr 247/13 wraz z udziałem ¼ w działce 247/11 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nabywca działki: P.U.H. Marian Beczkalski, z siedzibą w Trawniki, w stosunku do pozostałych działek, oznaczonych numerami nr 247/10 o pow. 0,6929 ha wraz z udziałem ¼ w działce
nr 247/11, nr 247/12 o pow. 1,0382 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11, nr 247/13
o pow. 0,3717 ha wraz z udziałem ¼ w działce nr 247/11, nr 247/4 o pow. 1,0200 ha wraz
z udziałem ¼ w działce nr 247/11 zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.Przewodniczący Komisji

Henryk Gański

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków