Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na wymianę okien w ZS.im. KKJ w Łęcznej IPR.272.1.15.2016

2016-03-09 13:14:18
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.15.2016Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na pcv – 3 szt. dużych, trójdzielnych okien o wymiarach 2,38 m x 2,05 m, oraz 1 szt. O wymiarach 2,10 m x 2,07 m usytuowanych na parterze budynku, polegające na wykonaniu robót zgodnych z załączonym schematem montażu okien.. CPV: 45421132-8

2. Określenie wartości zamówienia brutto: 25 887,38 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 801 Rozdz. 80130 § 4270 - zadanie remontowe

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 30 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. z siedzibą 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna4 – cena oferty brutto: 7 453,80 zł;
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA Marek Wołowiec, z siedzibą :
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 221– cena oferty brutto: 15 332,07 zł;
3) MEGA PLAST Sp. z o.o., z siedzibą: 20-387 Lublin, ul. Miętowa 3 – cena oferty brutto: 6 765,00 zł.
Wszystkie złożone oferty są kompletne, spełniają wymagania Zamawiającego.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie:
MEGA PLAST Sp. z o.o., z siedzibą: 20-387 Lublin, ul. Miętowa 3,
- kwota oferty brutto 6 765,00 zł, oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.

09.03.2016r. Teresa Olszak …………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor ZS im. K. Jagiellończyka

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych