Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie o wyborze wykonawcy mebli IPR.272.1.14.2016

2016-03-04 09:55:17
IPR.272.1.14.2016 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2015
z dnia 12 marca 2015 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia: zakup zestawu mebli biurowych, w skład którego wchodzą:

1. Zestaw szaf biurowych przesuwnych na segregatory z zamkiem o wymiarach: dł. 234 cm, wys. 230 cm, głęb. 45 cm; w skład zestawu szaf przesuwnych zamykanych na klucz, ująć: szafa na segregatory przesuwna dwudrzwiowa oraz przesuwna szafa na segregatory, kolor jabłoń lokalno-ciemna.
2. Fotel obrotowy na kółkach, profilowany, ergonomiczny Inspire szt. 2, kolor ciemny,

kod : CPV 39000000-2 meble biurowe dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia brutto 8 500,00złotych. Zamawiający w dniu 16.11.2015r. Uchwałą zarządu zwiększył środki przeznaczone na powyższy cel do wartości najkorzystniejszej oferty, tj. do wartości 8 000,00 złotych brutto
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 750 Rozdz.75020 § 4210
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 30 tys. euro zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
3. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) MEBLE S&K s.c. Katarzyna Sowińska ul. Turystyczna 7b, 20-207 Lublin tel. 81-446-53-22, fax. 81-446-53-23, kom. 515-243-206, e-mail: k.sowinska@meblesk.pl oferta na kwotę łączną 7 704,72 zł brutto,
2) KERRO Katarzyna Józefacka siedziba ,ul. Czwartaków 16/1b, 20-045 Lublin- oferta na kwotę łączną 8 523,90 zł brutto.
3) Metalkas Oddział w Lublinie siedziba, ul. Zemborzycka 57, 20-445 Lublin - oferta na kwotę łączną 8 880,60 zł brutto.
4. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: MEBLE S&K s.c. Katarzyna Sowińska ul. Turystyczna 7b, 20-207 Lublin tel. 81-446-53-22, fax. 81-446-53-23, kom. 515-243-206, e-mail: k.sowinska@meblesk.pl oferta na kwotę łączną 7 704,72 zł brutto

03.03.2016r. ……………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
………………………………………………………
w/z Starosty Łęczyńskiego
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www