Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wymiane okien IPR.272.1.15.2016

2016-03-03 11:38:42
IPR.272.1.15.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.jDz.U.z 2015r. poz.2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na pcv – 3 szt. dużych, trójdzielnych okien o wymiarach 2,38 m x 2,05 m, oraz 1 szt. O wymiarach 2,10 m x 2,07 m usytuowanych na parterze budynku, polegające na wykonaniu robót zgodnych z załączonym schematem montażu okien.


Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych– w terminie nie późniejszym niż do 20.05.2016r.

Zamawiający: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
NIP 713-238-63-59, Regon 430132421
Telefon: /081/ 752-10-91 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt :081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03.2016r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Schemat montażu okien


Łęczna dnia 03.03.2016r. .................................................
Dyrektor Szkoły

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków