Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

odpowiedz na pytanie nr 3 do audytu wewnetrznego IPR.272.1.12.2016

2016-03-03 09:32:41
Łęczna, 03.03.2016r.
IPR.272.1.12.2016


Wszyscy uczestnicy postępowaniaODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3.

Dotyczy: AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu w oparciu o art. 4 pkt. 8 PZP- postepowanie poniżej 30 tyś euro wpłynęło następujące pytanie w zakresie warunków udziału w postepowaniu:
1. Proszę o informację niezbędną do wyceny usług:
1) Liczba lokalizacji
2) Wielkość działu IT (liczba informatyków)
3) Rodzaj systemów na stacjach roboczych (Linux / Win)
4) Ilość i rodzaj systemów (ministerialnych i wewnętrznych)
5) Liczba serwerów fizycznych i wirtualnych
6) Rodzaj systemów na serwerach (Linux / Win)
7) Liczba adresów zewnętrznych i wewnętrznych (liczba IP)
8) Czy certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 jest konieczny, czy można go zastąpić równoważnymi certyfikatami, takimi jak np. CISA?

W odpowiedzi informujemy w kolejności wg. pytań:
1) Lokalizacji 2
2) Informatyk 1
3) Windows
4) Systemy Ministerialne: 2 i Systemy wewnętrzne: 12
5) serwerów wirtualnych 5
6) Windows
7) adresów zewnętrznych 7 i adresy wewnętrze: do 10
8) Zamawiający dopuszcza do postępowania Wykonawcę, który przedstawi równoważny certyfikat, CISA

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 07.03.2016 r., godzina 10:00.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych