Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

odpowiedz na pytanie do audytu wewnetrznego IPR.272.1.12.2016

2016-03-01 10:50:59
Łęczna, 01.03.2016r. IPR.272.1.12.2016


Wszyscy uczestnicy postępowania


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1.

Dotyczy: AUDYT WEWNĘTRZNY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁĘCZNEJ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o art. 4 pkt. 8 PZP- postępowanie poniżej 30 tyś euro wpłynęło następujące pytanie w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który zamiast posiadania certyfikatu PN-ISO/IEC 27001:2014 lub równoważnego dokumentu potwierdzającego fakt, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji, przedstawi oświadczenie, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji jak również posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania Wykonawcy, który przedstawi tylko oświadczenie, że firma zarządza bezpieczeństwem informacji, posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa informacji oraz wewnętrzną instrukcję zarządzania systemem informatycznym, gdyż nie jest to równoważny dokument.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna