Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę: zestawu mebli biurowych

0000-00-00 00:00:00
IPR.272.1.14.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
zestawu mebli biurowych, w skład którego wchodzą:
1) Zestaw szaf biurowych przesuwnych na segregatory z zamkiem o wymiarach: dł. 234 cm, wys. 230 cm, głęb. 45 cm; w skład zestawu szaf przesuwnych zamykanych na klucz, ująć: szafa na segregatory przesuwna dwudrzwiowa oraz przesuwna szafa na segregatory, kolor jabłoń lokalno-ciemna.
2. Fotel obrotowy na kółkach, profilowany, ergonomiczny Inspire szt. 2, kolor ciemny,

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową na załączonym formularzu oferty wraz
z wypełnieniem odpowiedniego doświadczenia wykonawcy oraz dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia
w zakresie wykonania i dostawy odpowiednich mebli biurowych,

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin dostawy mebli: 31.03.2016r..
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowyŁęczna dnia 24.02.2016r.. .................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www