Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na dostawę art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego.

2008-11-24 14:43:20
Numer sprawy: ZP.3431/16/2008 Łęczna, 2008-11-24 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dot.: dostawa art. biurowych (zadanie Nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) do siedziby zamawiającego. CPV:21000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 158 120,42 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łeczna, Al. Jana Pawła II 89;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: PPHU WIREX BIS Tomasz Wirecki
ul. Różana 5 25-729 Kielce.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2008-12-02na godz. 10:00 do Sekretariatu Starostwa, pokój Nr 103 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
Zadanie Nr 1 Zadanie Nr 2
1 PPHU WIREX BIS Tomasz Wirecki Ul. Różana 5 25-729 Kielce - 80,83
2 WOLFF TRADIND Sp. z o.o Ul. Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa - 73,43
3 MCSI Ltd Sp. z o.o ul. Cybulskiego 3 00-725 Warszawa - 40,24
4 Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o ul. Rynek 10 23-235 Annopol 91,12 54,13
5 DALIMEX Sp. z o.o ul. Obywatelska 4 20-092 Lublin - 36,67
6 WESJAN s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska, 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 100,00 57,59
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe