Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe o cenę wykonania badań okresowych profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej IPR.272.1.3.2016

2016-01-14 13:15:53IPR.272.1.3.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.t.j. z 2013r.,poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013r.Dz. U., poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania badań okresowych profilaktycznych pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

W zamówieniu mogą wziąć udział Wykonawcy prowadzący odpowiednią działalność na terenie miasta Łęczna, posiadający wymagane uprawnienia do wykonywania tego rodzaju usług.
Aby oferta była ważna należy poza wypełnionym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik zapytania ofertowego dołączą także aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców .

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Grażyna Pasiak – Gł. Specjalista ds. kadr, tel. 81 752 64 87.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji usług: od dnia zawarcia umowy…...2016r. do 31.12.2020r.
Załączniki:
1. Formularz oferty

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 14.01.2016r. Kierownik Jednostki


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www