Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Unieważnienie zapytania ofertowego na m-czną opiekę tech sprzętu komp. PZAZ Łęczna

2016-01-08 12:52:28
PZAZ.XI.272.1.9.2015 Łęczna, dnia 08.01.2016r.Unieważnienie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro
na ,,Miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2015r. na ,,Miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

UZASADNIENIE:
Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający unieważnia postępowanie, oferta najkorzystniejsza zawiera cenę przekraczającą maksymalną kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Jednocześnie informujemy, że Zapytanie zostanie przeprowadzone powtórnie.Małgorzata Paprota

Dyrektor
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www