Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Wydziały i stanowiska - ... » Stanowisko ds. audytu i ...

Stanowisko ds. audytu i kontroli

2017-01-26 11:12:25
1. Stanowisko ds. audytu i kontroli realizuje zadania w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), a także sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
2. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności :
1) nadzór nad zgodnością działalności z przepisami prawa, w sposób oszczędny
i terminowy oraz w zgodności z procedurami wewnętrznymi,
2) prowadzenie kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach
organizacyjnych oraz sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
3) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku
której kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę
adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

3. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę

Anna Haleniuk
Inspektor ds. kontroli zarządczej
tel. 81 531 5232, I piętro pokój 109
a.haleniuk@powiatleczynski.pl


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe