Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych... ZP.SP.O.272.4.10.2015

2015-12-22 10:30:27
Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.10.2015 Łęczna, 2015-12-22


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 147 808,82 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 78 968,20 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 68 840,62 zł brutto. Zamawiający na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22.12.2015r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwot najkorzystniejszych ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: WESJAN Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 68 324,03 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin, za cenę 104 689,61 zł brutto.

1. 2. Uzasadnienie wyboru: są najkorzystniejsze cenowo, kompletne, w związku z powyższym oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają kryteria oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Termin dostawy Suma punktów
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. WESJAN Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna 90,00 - 10,00 100,00
2. 3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 90,00 10,00 100,00
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie zadania nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na dostawy jw. w terminie - 2015-12-29 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


.……………….. ……………………….
Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych