Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik w postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego dlaPZAZj w Łęcznej

2015-12-17 13:04:43
postępowaniu na sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup oleju napędowego CPV: 09134100-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
a) Dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
b) Przewidywana ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016r. będzie wynosić 8 000 litrów.
c) Wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
d) Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Środki z działalności gospodarczej, Dział 852, Rozdz. 85295 §4210 numer zadania 3.10
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Firma Handlowa M.E.R.M. Wieczorek Spółka Jawna, Kajetanówka 45
21-20 Milejów,
2) DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak, Stacja Paliw Łuszczów I 130A, 20-258 Łuszczów Pierwszy
3) SHELL Polska Stacja Paliw, Anex – Oil Spółka Jawna, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna
4) LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, Stacja Paliw Nr 325
w Łęcznej,
5) Stacja Paliw ,,MOBIL”, ul.. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Stacja Paliw ANEX- OIL Sp. Jawna, 21-010 Łęczna, ul. Chełmska 61, cena brutto za 1 litr paliwa 3,95 zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) DELLA Spółka Jawna, Łuszczów I, 20-258 Lublin, cena brutto za 1 litr paliwa 4,17 zł., ofercie przyznano 94,72 punktów,
3) Stacja Paliw ,,MOBIL”, ul. Chełmska 100, 22-200 Włodawa, oferta nie została rozpatrzona, wpłynęła po czasie
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Stacja Paliw ANEX- OIL Sp. Jawna, 21-010 Łęczna, ul. Chełmska 61, cena brutto za 1 litr paliwa 3,95 zł. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www