Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogloszenie o unieważnionym zamówieniu na sukcesywne dostawy art. biurowych i eksploatac. ZP.SP.O.272.4.9.2015

2015-12-10 10:19:42
Numer sprawy: ZP. SP.O.272.4.9.2015 Łęczna, 09.12.2015OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: zamówienia na : sukcesywną dostawę fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 147 808,82 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 78 968,20 brutto, na zadanie nr 2 kwotę 68 840,62 zł brutto.
Zamawiający w dniu 09.12.2015r. pismem Zarządu Powiatu w Łęcznej nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach.

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,
że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszych ofert
w zadaniach nr 1 i 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętych decyzji jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 kompletne oferty.

3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym.

____________________________ Kierownik Zamawiającego
k Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna