Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania nr. 1 do przetargu na sukcesywne dostawy art. spoz. i chem. do siedziby Zamawiającego PZAZ Łęczna PZAZ.272.4.1.2015.

0000-00-00 00:00:00
PZAZ.272.4.1.2015 Łęczna, dnia 07.12.2015r..

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: PZAZ.272.4.1.2015 na : sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów artykułów:
1) Zadanie nr 1 spożywczych, CPV: 15800000-6, 15872200-3;
2) Zadanie nr 2 rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9) Zadanie nr 9 chemii gospodarczej, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemii profesjonalnej, CPV: 24513000-3;

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
Lp. Pytania Odpowiedzi
1. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 3 ust 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Zamawiający będzie składał zamówienie (...) na 1 do 3 dni przed terminem dostawy, (...)” na zapis: „Zamawiający będzie składał zamówienie (...) na 2 do 3 dni roboczych (dni robocze od poniedziałku do piątku) przed terminem dostawy, (...)”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
2. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 6 ust 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w par. 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty zamówienia” na zapis: „W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki licząc od daty zamówienia”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
3. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 6 ust 2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku rozwiązania umowy (...) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 4 ust. 1” na zapis: „W przypadku rozwiązania umowy (...) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przytoczonych zapisów.
4. Dotyczy części nr 10 - Wzór umowy par. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 4 kolejnego zapisu o możliwości zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto. Zapis zmiany ceny w przypadku zmiany podatku VAT jest zawarty w dziale 24, ust. 24.1.1., pkt. 5 SIWZ
i jest obowiązujący dla stron niniejszego postępowania. Zmiana VAT nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy. Nie ma potrzeby wprowadzać tego zapisu we wzorze umowy na obecnym etapie.
5. Czy Zamawiający zaakceptuje, w związku ze zmienioną przez producentów poszczególnych art. spożywczych gramaturę opakowań produkty w opakowaniach aktualnie dostępnych na rynku:
1) poz. 2 Ananas 580 g - obecnie dostępne są w gramaturze 565 g;
2) poz. 3 Aromaty do ciast 5 g - obecnie dostępne są w gramaturze 4,5g;
3) poz. 6 Brzoskwinie w syropie 560 g - obecnie dostępne są w gramaturze 820 g;
4) Poz. 86 Napój nektar 2l karton „Caprio” (różne smaki) Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku pomarańczowego.( prawidłowo- jabłkowego) Pasteryzowany - obecnie dostępne są o zawartości soku jabłkowego 10 %, 100 % dziennej dawki witaminy C w szklance CAPRIO – 2 l;
5) Poz. 98 Syrop Paola op. 500 ml - obecnie dostępne są w gramaturze 420 ml;
6) Poz. 232 Ciasteczka zbożowe 30 g - obecnie dostępne są w gramaturze 20 g. TAK
6. Czy Zamawiający akceptuje z uwagi na fakt, iż wszystkie oleje rzepakowe z pierwszego tłoczenia wymienione w poz. 65 i 66 są faktycznie rafinowane – opisane w formularzu jako nierafinowane – zmianę zapisu na: olej z pierwszego tłoczenia rafinowany, czy też należy w pozycjach nr 65 i 66 przedstawić ofertę dotyczącą oleju na zimno tłoczony, nie rafinowany ? Zamawiający akceptuje w poz. 65 i 66 rafinowane oleje z pierwszego tłoczenia.
7. Z uwagi na fakt, iż przyprawa Kucharek (poz. 191) w każdej oferowanej gramaturze zawiera dodatek glutaminianu sodu – czy należy w tej pozycji zaproponować inny rodzaj przyprawy równoważny do wskazanej, tylko nie zawierający glutaminiany sodu? Należy w poz. 191 zaproponować równoważną przyprawę bez glutaminianu sodu.
8. W poz. 216 ujęto przyprawę VEGETA do dań azjatyckich, której zaprzestano produkcji – czy należy w tej pozycji zaproponować inny rodzaj przyprawy równoważną dla dań azjatyckich? Należy w poz. 216 zaproponować równoważną przyprawę dla dań azjatyckich.
9. Czy Zamawiający uzna jako równoważną do soli morskiej – sól kamienną z Kłodawy, opisywaną jako sól morska kamienna zawierająca w swoim składzie do 97 % NaCL i 3 % pierwiastków śladowych według załączonego opisu soli kamiennej z Kłodawy? Zamawiający uznaje sól kamienna z Kłodawy jako sól morską.


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem:
……………………………………..
Dyrektor Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa