Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na zakup odzieży ochronnej dla PZAZ Łęczna

2015-12-04 15:56:38
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstylia domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstylia domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39511100-8, 39512100-2, 39513200-3,
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 27 000,00zł netto co stanowi równowartość 6 390,68 euro( 1 euro = 4,2249zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz.1692. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 33 210,00zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Fundusz Aktywności, FŚS, Działalność Gospodarcza, Dział 852, Rozdz. 85295,
§ 3020,§4210, numer zadania 1
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) ELLA Jacek Żyśko, ul. Bohaterów Monte Cassino 18, Lublin,
2) JONAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Joanna Naróg, ul. Cicha 1, Biłgoraj,
3) FURORA Firma Produkcyjno – Handlowa Bożenna Zielińska, ul. Leonarda 18, Lublin,
4) MRODEN Producent Odzieży Ochronnej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74a, Lublin,
5) ANWO Dekoracja Wnętrz, ul. Bursaki 18A, Lublin


5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) FENMAR Spółka z o.o., ul. Rybacka 54D, 44-207 Rybnik, oferta na kwotę brutto 34 656,57 zł., ofercie przyznano 95,29 punktów
2) Firma Produkcyjno – Handlowa furora Bożenna Zielińska, ul. Leonarda 18,
20-625 Lublin, oferta na kwotę brutto 36 328,05zł., ofercie przyznano 90,91 punktów
3) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne ALA Dariusz Całka,
ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, oferta na kwotę brutto 33 027,22 zł.,
ofercie przyznano 100 punktów
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne ,,ALA ” Dariusz Całka,
ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, cena oferty netto: 26 851,40zł., cena oferty brutto: 33 027,22zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe