Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik post. na sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych POW Kijany

2015-12-02 10:59:58
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.SP.O.272.1.21.2015

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenia oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach, zgodnie z zał. nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 03.11.2015r. na kwotę 52 000,00 zł netto co stanowi równowartość 12 307,98 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 1692. Wartość brutto zamówienia 52 000,00 zł
3. W dniu 25.11.2015r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym: Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne o wartości do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą w 21-010 Łęczna,
ul. Krasnystawska 52 – oferta na cenę brutto 7,00zł/ za obiad dwudaniowy dla 1 osoby.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej z siedzibą w 21-010 Łęczna,
ul. Krasnystawska 52 za cenę 7,00 zł za jeden obiad dwudaniowy.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

6. Postępowanie prowadził: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów Teresa
OlszakZATWIERDZAM 2015.12.02 .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa