Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik postepowania na badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015 ZP.P.SP.O.272.1.17.2015

2015-11-27 11:35:00

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.P.SP..O.272.1.17.2015


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.11.2015 r. na kwotę 5000,00 zł netto co stanowi równowartość 1183,46 euro (1euro = 4,2249 zł) t.j 6 150,00 brutto, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1692 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
Termin składania ofert: 2015.11.23 do godz. 10:00
Ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro. Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

3. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. Bona FIDE Luiza Berg, Audyt, Doradztwo, ul. Opolska 123A/2, 52-013 Wrocław, ul.Stefana Czarnieckiego 28/11, 59-220 Legnica tel.: 501-106-163, e-mail: luiza.berg@bonafide.biz.pl , oferta na kwotę 9 900,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 12 177,00 zł. brutto
2. LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, tel/fax.:12 638 88 63, e-mail: sekretariat@lexus-audit.pl; oferta na kwotę 8 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 10 455,00 zł. brutto
3. Biuro Rachunkowe „TAKS” Sp. z o.o. ,ul. PCK 12, 37-450 Stalowa Wola, tel/fax.: 15 843 94 44, 15 844 25 82, e-mail: biuro@brtaks.pl; ; oferta na kwotę 5 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 150,00 zł. brutto
4. KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, tel.: 42 611 07 21, fax.: 42 611 10 57, e-mail: biuro@kpw.pl ; oferta na kwotę 5 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 134,00 zł. brutto
5. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: Office@eko-bilans.com.pl; oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 995,00 zł. brutto
6. POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56clok 91, 03-982 Warszawa, tel/fax.: 22 616 55 11, 22 616 60 95, e-mail: biuro@pol-tax.pl. , oferta na kwotę 4 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 5 904,00 zł. brutto;
7. Audyt FS Sp. z o.o., 91-079 Łódź, ul. Kasprzaka 40/46 lok. 40 tel. 602 447 226,
e-mail: biuro@audytfs.pl , oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23 % VAT,
tj. 4 920,00 zł. brutto, (ofertę złożono elektronicznie o godzinie 10:03);

Termin wykonania usług w w/w ofertach był jednakowy: do 16.03.2016r.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
POL-TAX Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56clok 91, 03-982 Warszawa, tel/fax.: 22 616 55 11, 22 616 60 95, e-mail: biuro@pol-tax.pl. , oferta na kwotę 4 800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 5 904,00 zł. brutto
6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy w zakresie
wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.
7. Zamawiający odrzucił ofertę nr 7, z powodu jej wpływu po wyznaczonej godzinie wpływu ofert, tj o godzinie 10:03.
8. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak.ZATWIERDZAM .......................................................................
Przewodniczący Zarządu


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków