Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.ZP.SP.O.272.1.17.2015

2015-11-16 12:07:12
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok : 2014 :
Suma aktywów – 97.537.988,09 zł.
Przychody ogółem – 46.335.857,40 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.:
-umowy o pracę – 332 osoby,
- umowy cywilno-prawne – 240 osób,
Razem : 572 osoby;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 316,69
Rok 2015:
Suma aktywów na dzień 30.09.2015 r. – 95.676.500,15 zł.
Przychody ogółem za 9 m-cy 2015 r. – 37.226.519,73 zł.
Średni miesięczny obrót z 9-ciu miesięcy 2015 r. – 4.045.398,08 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.09.2015 r.:
-umowy o pracę – 333 osoby,
- umowy cywilno-prawne – 255 osób
Razem : 588 osób
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 328,17

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www