Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu nr 4 w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/20 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

2015-11-10 16:47:03
Łęczna, dn. 09.11.2015 r.

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu nr 4
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/20 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej nr 2604/20, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8 odbył się
w dniu 26 październik 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 4 wpłaciło trzech oferentów.
Do przetargu dopuszczono trzech oferentów.
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi za lokal nr 4 położony na parterze kwotę 45,00 zł za 1 m2 (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 4. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 5,00 zł. (słownie pięć złotych 00/100).
Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 90 zł/m2 (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
Dzierżawca nieruchomości został Marcin Cyfra, zamieszkały w Ostrówku.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa