Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu nieogr.na ...

Wynik przetargu nieogr.na dostawe oleju opałowego dla MOW Podgłębokie. ZP.SP.O.272.4.8.2015

2015-11-09 13:22:19

Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.8.2015 Łęczna, 2015.11.09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 217 596,00 zł. br.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :
ANDRUS Sp. z o.o. 20-205 Lublin, ul. Towarowa ¾

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty Cena 1 l brutto oleju opałowego Odległość magazynu wykonawcy od siedziby zamawiającego Termin wykonania*
1. ANDRUS Sp. z o.o. 20-205 Lublin, ul. Towarowa 3/4 175 700,00 2,51 1 km 02.01.2016 – 31.12.2016
2. „DELLA” Sp.J.Stanisław Gumieniuk, Henryk Kowalak ŁuszczówI 130A, 20-258 Lublin 62 193 900,00 2,77 20 km 02.01.2016 – 31.12.2016
3. Tomasz Porębny 21-070 Cyców, ul. Nowa 11 196 000,00 2,80 20 km 02.01.2016 – 31.12.2016


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona 1 oferta nr. 3 firmy Tomasz Porębny 21-070 Cyców, ul. Nowa 11 z powodu nie uzupełnienia oferty na wezwanie z dnia 04.11.2015 r . w zakresie potwierdzenia referencjami lub innymi dokumentami należytego wykonania dostaw wskazanych w wykazie dostaw. Termin upłynął w dniu 09.11.2015 godz. 10.00.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę nr 3 – ofertę odrzuca się na podst. Art.89 ust.1 pkt.5 z powodu jej wykluczenia.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w dniu 17.11.2015 do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. J.Pawła II 95A p.218.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
wz Dyrektora Zbigniew Drzewiecki
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron