Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup autobusu dla PZAZ Łęczna. ZP.SP.O.272.4.7.2015

2015-11-05 12:22:59
Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.7.2015 Łęczna, 2015-11-


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 221 400, 00 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego: na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych cena brutto oferty 172 938,00 zł, termin wykonania 28.12.2015r.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 90 jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Odległość oferowanego serwisu od siedziby zamawiającego km Termin realizacji usługi Oferowana gwarancja na autobus:
1.Elementy mechaniczne
2. powłoka lakiernicza
3. perforacja nadwozia
1. MERCUS-BUS Sp. z o.o.
Urszulin 20, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 248 460,00 30 Do 28.12.2015r. 1. 24 m-ce;
2. 24 m-ce;
3. 60 m-cy
2. CARRARA Sp. z o. o
ul. Lwowska 1
20-128 Lublin 172 938,00 30 Do 28.12.2015r. 1. 24 m-ce;
2. 36 m-ce;
3. 72 m-cy

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy
w terminie - 2015-11-10 na godz. 10:00 do pokoju Sekretariatu), w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Kierownik Zamawiającego Dyrektor Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www