Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na dostawę art. spozyczych dla MOW Podgłębokie. MOW.272.4.1.2015

2015-11-05 08:24:39
Podgłębokie, dnia 05.11.2015r. MOW.272.4.1.2015


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1


Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: MOW.272.4.1.2015 na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na 7 pakietów (zadań):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
7) Zadanie nr 7 mrożonki, CPV: 15331170-9.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw do Państwa produktów mleczarskich zadanie nr 5 gramaturę:
1) 125-150 g dla serków owocowych, poz. Nr 9?
2) 400 g dla maślanki, poz. Nr 10?
3) 150 g dla serków warzywnych, poz. Nr 13?
4) 200 g dla serków wiejskich, poz. Nr 16?
5) 250 g dla jogurtów pitnych, poz. Nr 19?
W odpowiedzi wyjaśniamy:
Ad. 1.poz. 1) do 5) - TAK.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem:

Dyrektor Bernard Skalski


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe