Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zorganizowanie 3 – dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków dla pracowników PZAZ w Łęcznej

2015-10-27 10:44:57
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zorganizowanie 3 – dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w ŁęcznejZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 40 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5
i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.
kod CPV: 63511000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
39 600,00zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295, §4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Biuro Podróży Avitur, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin, e-mail: biuro@avitur.pl,
2) Biuro Podróży Guliver, ul. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, e-mail: lublin@guliver.pl
3) Karol Travel, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna, e-mail: biuro@karoltravel.pl
4) Biuro Podróży Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, e-mail: stanpol@stanpol.info
5) Watra Travel Sp. z o.o., ul. Narutowicza 30, 20-016 Lublin, e-mail: biuro@watra-travel.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, Tel.: 81 752 15 75, e-mail: spstanpol@wp.pl, - oferta na kwotę łączną 29 800,00zł brutto , ofercie przyznano 100,00 punktów.
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, Tel.: 81 752 15 75, e-mail: spstanpol@wp.pl, - oferta na kwotę łączną 29 800,00zł brutto , oferta jest kompletna, spełnia wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe