Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieogr. na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. ZP.SP.O.272.4.7.2015

2015-10-15 12:12:59
Łęczna, 15.10.2015r.

Pytania i odpowiedzi nr 1
Wykonawcy wszyscy

ZP.SP.O.272.4.7.2015

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wpłynęły następujące pytania:
1. W załączeniu przesyłam zdjęcia poglądowe platform manualnych. I teraz moje pytanie czy myślimy o tym samym?
2. W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy proszę o dokonanie zmian w zapisach SIWZ. W szczególności proszę o dopisanie :
2a) wymogu, ażeby oferowany autobus posiadał tylne koła bliźniacze (podwójne). Autobus musi być przystosowany do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które będą zamontowane w tyle pojazdu. Awaria pojedynczego tylnego koła może stworzyć duże niebezpieczeństwo dla przewożonych osób, które w przypadku osób niepełnosprawnych będzie zwielokrotnione. Natomiast tylne koła bliźniacze w sposób zdecydowany podnoszą poziom bezpieczeństwa.
2b) Prosimy także o wykreślenie zapisu żądającego załączenia do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w zakresie emisji zanieczyszczeń, zużycia energii i emisji CO2 W to miejsce proponujemy deklarację Wykonawcy. Żądane przez Zamawiającego informacje są ogólnodostępne. Zatem zdobywanie przedmiotowego zaświadczenia wydaje się całkowicie zbędne, a ponadto jest czasochłonne i powoduje dodatkowe koszty.

W odpowiedzi wyjaśniam:
Ad. 1.) Zdjęcia poglądowe przedstawiają właściwą platformę.
Ad 2 a.) Oferowany autobus nie musi posiadać tylnych kół bliźniaczych, co znacznie zwiększa koszty eksploatacji, ale jeżeli producent zaleca to dopuszczamy taką możliwość.
Ad. 2b.) W zakresie potwierdzenia, iż oferowany autobus odpowiada normom technicznym
w zakresie emisji zanieczyszczeń, zużycia energii i emisji CO2 – wystarczającym dokumentem będzie świadectwo homologacji na oferowany autobus, dopuszczającym ten pojazd do transportu w Polsce wg. wszelkich wymaganych norm.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe