Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

2015-09-10 12:21:56
Łęczna, 10.09.2015 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, znak: ESR/ZP.272.1.101.2015 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy P.P.H.U. INTEX, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj.
Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., z późn. zm.).

Dariusz Kowalski
Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa