Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015

2015-09-04 12:46:55
Łęczna, dn. 04.09.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Zbysław Burdach Usługi Budowlane, ul. Pogodna 3, 21-400 Łuków

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 95% i okres gwarancji – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 95,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr oferty, Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, Punktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium: Cena ofertowa brutto – waga 95%
w kryterium: Okres gwarancji – waga 5%
Łączna punktacja
1 Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 112E, 20-445 Lublin 48,14 pkt 5,00 pkt 53,14 pkt
2 Grzegorz Cieszko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGA
ul. Dziewanny 11/48, 20-539 Lublin 75,92 pkt 0,00 pkt 75,92 pkt
3 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin 83,42 pkt 0,00 pkt 83,42 pkt
4 BUDEXPOL Bukowski & Wspólnicy Spółka Komandytowa
Kalinówka 165, 21-040 Świdnik 63,03 pkt 0,00 pkt 63,03 pkt
5 Tomasz Karaś TOKBUD
ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik 73,76 pkt 5,00 pkt 78,76 pkt
6 Zbysław Burdach Usługi Budowlane
ul. Pogodna 3, 21-400 Łuków 95,00 pkt 0,00 pkt 95,00 pkt
7 Lider & Partners Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna 81,39 pkt 5,00 pkt 86,39 pkt
8 MTS Spółka Jawna T. Sternik M. Sternik
ul. Kolejowa 8, 21-100 Lubartów 72,08 pkt 5,00 pkt 77,08 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej
Roman Cholewa
-podpis nieczytelny-


Otrzymują:a/a.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków