Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu: roboty budowlane Łęczna: Wykonanie robót budowlanych pn.: _Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach_ Znak Sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015

2015-08-24 13:59:50


Powiat Łęczyński

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej


Łęczna, dn. 24.08.2015 r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego, Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” (Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2015 r. (Numer ogłoszenia: 207078 – 2015) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie nr 1:
„W SIWZ pk.. IV Termin wykonania zamówienia: 19.08.2016 r. dla II etapu. Proszę o informację czy jest jakieś ograniczenie w terminie rozpoczęcia prac II etapu? Czy można będzie przystąpić z rozpoczęciem prac na II etapie bezpośrednio po zakończeniu I etapu?”

Odpowiedź nr 1:
Ograniczeniem do rozpoczęcia i prowadzenia prac II etapu są trwające zajęcia szkolne i obecność uczniów. Prace w II etapie przewidują również termomodernizację części budynku oraz wymianę instalacji c.o., co wiąże się z utrudnieniami w ogrzaniu obiektu podczas trwającego sezonu grzewczego, dlatego Zamawiający zaplanował prace nad II etapem w miesiącach kwiecień-sierpień 2016 r.
Również z uwagi na mechanizm finansowy zawarty we wniosku o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz plany finansowe Zamawiającego, całość robót została podzielona na dwa etapy i płatność za wykonanie każdego z etapów będzie podzielona na lata, i tak: płatność za wykonanie I etapu zostanie dokonana w 2015 roku, a płatność za wykonanie II etapu zostanie dokonana w 2016 roku.

Pytanie nr 2:
„Proszę o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót w rozszerzeniu AHT lub KST (dot. przetargu na remont Sali sportowej w Kijanach oraz Łęcznej).

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiaru robót w rozszerzeniu AHT bądź KST dla zadania „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”. Odpowiedź na drugą część pytania została zamieszczona w odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego nr ZP.SP.K.272.4.6.2015 pn. „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.”


Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną treść SIWZ w niniejszym postępowaniu.


Roman Cholewa
Przewodniczący Zarządu

Otrzymują: a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa