Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przet.utworz. zbior.danych przestrz. BDOT500 i GESUT dla Łęczna -obszar wiejski ZP.SP.O.272.4.4.2015

2015-06-12 14:22:37

Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.4.2015 Łęczna, 2015-06-12OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: zamówienia Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin wartość oferty brutto 108 855,00 złotych.
1. Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 5 i 8 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin (oferta nr 8) , Firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 (oferta
nr 5). Obie firmy złożyły wiarygodne wyjaśnienia z wyliczeniem zastosowania jednostkowych składników oferowanej ceny- wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez zamawiającego.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 następujących ofert:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty za cenę Punkty za gwarancję Suma uzyskanych punktów z
1. GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów 72,42 5 77,42
2. OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 43,34 5 48,34
3. EUROSYSTEM S.A. ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów 65,17 5 70,17
4. KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46 62,74 3,5 66,24
5. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 86,54 5 91,54
6. GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 71,25 5 76,25
7. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 50,60 5 55,60
8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin 95 5 100


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.

5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 22 maja 2015r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).

6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www