Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i.... ZP.SP.O.272.4.4.2015

2015-05-29 08:50:09

ZP.SP.O.272.4.4.2015 Łęczna, dnia 28.05.2015r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
1. Ile operatów jest do wprowadzenia?
Ad. 1. W zakresie pomiaru elementów stanowiących treść bazy BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski w powiatowym zasobie znajduje się około 2900 operatów technicznych.
2. Czy skanujemy operaty?
Ad. 2. Zlecenie nie obejmuje skanowania operatów.
3. Czy Zamawiający udostępni wpasowane rastry dla wszystkich arkuszy, które należy opracować?
Ad. 3.1. Zamawiający udostępni wpasowane w PUWG 2000 rastry wszystkich arkuszy do opracowania, zarówno w układzie lokalnym, jak też w układzie „65”.
3. Czy 13 arkuszy w układzie lokalnym, to jest w tych 15 arkuszach w skali 1:500?
Ad. 3.2. Tak. 13 arkuszy w skali 1:500 w układzie lokalnym i 2 arkusze w układzie „65” dla terenu oczyszczalni ścieków w obrębie Stara Wieś stanowią 15 arkuszy w skali 1:500.
4. Czy uzgodnienia należy wykonać na wydrukach map, czy tylko przekazujemy bazy odpowiednim podmiotom władającym sieciami?
Ad. 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w art. 5, ust. 1 pkt 2 przewiduje przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji. Forma prezentacji treści bazy inicjalnej zależy od możliwości technicznych zarządców poszczególnych sieci uzbrojenia terenu do jej odczytania. Zamawiający nie wyklucza, że podmiot władający siecią, jako warunek weryfikacji, może wskazać konieczność przedłożenia wydrukowanej mapy
z przebiegiem weryfikowanej sieci.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.Z poważaniem:

Starosta Roman Cholewa
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron