Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie wyboru wykonawcy w przetargu na wymianę stolarki drzwiowej (82szt.) w budynku internatu MOW Podgłebokie

0000-00-00 00:00:00
Numer sprawy: ZP.3431/14/2008 Łęczna, 2008-11-24
OGŁOSZENIE O WYBORZE KOLEJNEGO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZADANIA


Dot.: wymiany stolarki drzwiowej ( szt. 82) w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (CPV: 45422100-2).

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 103 584,98 zł brutto.

Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia kolejnego wykonawcę
z rankingu ocenionych ofert tj. Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy E-M-B ul. Łęczyńska 58, 20-309 Lublin - z uwagi na fakt uchylania się firmy Fabryka Okien SPEKTRUM Sp. z o.o
ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin od zawarcia umowy na podstawie pisma z dnia 20.11.2008 r.
w sprawie rezygnacji z realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wybranego wykonawcę tj. Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy E-M-B ul. Łęczyńska 58, 20-309 Lublin zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2008-11-25 na godz. 10:00 do Wieloosobowego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych, pokój Nr 114
(I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Ilość otrzymanych punktów - kryterium oceny: cena 100 punktów
1 Fabryka Okien SPEKTRUM Sp. z o.o ul. Ceramiczna 4
20-150 Lublin 100,00
2 MEBELPŁYT Marzena Grzegorczyk ul. Młodzianowska 73A
26-600 Radom 69,49
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TADEX Tadeusz Mazurkiewicz
21-013 Puchaczów, Zawadów 76 64,09
4 Zakład Produkcyjno -Usługowo -Handlowy E-M-B ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin 75,07
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców. 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". ____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa