Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » W zał. zawiadomienie o ...

W zał. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych .... ZP.SP.O.272.4.3.2015

2015-05-13 12:18:21
Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.3.2015 Łęczna, 2015-05-13OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: zamówienia Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej
do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46, wartość oferty brutto 72 570,00 złotych.
1. Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3 i 5 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Firma KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46 (oferta nr 5) , Firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 (oferta nr 3) złożyła wyjaśnienie, w którym opisano, iż w kalkulacji ceny nie zostały uwzględnione niektóre elementy kosztotwórcze, w związku z tym oferta nie zawiera wszystkich składników ceny i podlega odrzuceniu, na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Punkty za cenę Punkty za gwarancję Suma uzyskanych punktów z
1. GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
61,45 5,00 66,45
2. NetLand Sp. z o.o. lider konsorcjum
Ul. Wiesława Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn 37,97 3,33 41,30
3. LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp
4. GEOKARD – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 40,62 5,00 45,62
5. KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46 95,00 5,00 100,00
6. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 53,06 4,00 57,06
7. OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
38,92 5,00 43,92

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 22 maja 2015r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem
W-ce Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe