Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zaproszenia do złożenia oferty na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników PZAZ Łęczna

2015-04-09 10:19:02
PZAZ.XI.272.1.3.2015 Łęczna, dn.08.04.2015r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85142100-7, złożono 2 oferty
Oferta nr 1:
Lucyna Pożarowszczyk - Kompleksowa Rehabilitacja w Twoim Domu, ul. Bluszczowa 6/18, 20-224 Lublin
Cena oferty brutto/ za 1 godzinę wynosi: 40,00zł., w ocenie oferty otrzymała 75 punktów
Oferta nr 2:
Pasiak Przemysław, Stara Wieś – Kolonia 31, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto/ za 1 godzinę wynosi: 30,00zł., w ocenie oferty otrzymała 100 punktów

Wybrano ofertę nr 2:
Pasiak Przemysław, Stara Wieś - Kolonia 31, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.
Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe