Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Unieważnienie w części ...

Unieważnienie w części otwartego konkursu ofert

2015-04-03 10:03:16

Zarząd Powiatu w Łęcznej unieważnienia w części otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym w 2015r.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert w części w związku z Uchwałą nr 93/2015 r. Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych które w 2015 roku wspiera Powiat Łęczyński, ogłoszony Uchwałą nr 46/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym z zakresu:
1.Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 16 600 zł, gdzie w ramach tych zadań mogą być podejmowane następujące działania:
1)organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego,
2)organizacja warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu,
3)upowszechnianie sztuki teatralnej,
4)wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,
5)wsparcie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej dotyczących obszaru Powiatu Łęczyńskiego
2.Rozwój kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim na kwotę 5 892 zł.
gdzie w ramach tych zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1)organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym,
2)organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,
3)wspierania działań sportowych przez kluby sportowe i UKS,
4)wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.
Ze względu na fakt iż żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa