Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

2015-04-01 14:40:03
AG.2501.2.1.2015, Łęczna, dn. 01.04.2015r..

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
lokalu 322 w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95
na działce oznaczonej nr 2604/20 stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu
w budynku A-300 położonym w mieście Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 na działce oznaczonej
nr 2604/20, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00108816/8 odbył się w dniu 25 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy
Al. Jana Pawła II 95A.
Wadium na lokal nr 322 wpłaciło dwóch oferentów.
Do przetargu dopuszczono wszystkich oferentów.
Za lokal nr 322 położony na III piętrze cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi kwotę 12,00 zł za 1 m2 (słownie: dwanaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Lokal przeznaczony na działalność komercyjną, administracyjno – biurową, nieuciążliwą. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym w stosunku do lokalu oznaczonego nr 322. Minimalne postąpienie ustalono w kwocie 1,00 zł. (słownie jeden złotych 00/100). Cena najwyższa zaoferowana w przetargu 13 zł/m2 (słownie: trzynaście złotych 00/100) plus należny podatek VAT. Dzierżawcą nieruchomości został Grzegorz Zabielski, zamieszkały w Lublinie

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www